Privacy

Van Dinther respecteert de privacy van al haar contacten en bezoekers. Persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de persoonlijke gegevens heeft gegeven. Dit geldt idem voor persoonsgegevens en verwerkte dossiers van onze klanten, ook deze worden vertrouwelijk behandeld.  

Van Dinther gebruikt geen enkele persoonsgegevens voor profilering.  

Doel en grondslag voor persoonsgegevens 

Het doel van de verwerking is een van onderstaande:

  • U te kunnen informeren op de wijze zoals u heeft aangegeven in de contactformulieren (grondslag toestemming); 
  • Te reageren op uw contactaanvraag via onze website (grondslag toestemming); 
  • Naar aanleiding van de door u verstrekte toestemming u te informeren over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe diensten, speciale aanbiedingen of acties (grondslag toestemming); 
  • Met u te communiceren over onze diensten/producten, offertes en (lopende) projecten (grondslag uitvoering van een overeenkomst); 
  • De verstrekte diensten te factureren (grondslag uitvoering van een overeenkomst). 

De grondslag voor deze verwerking is dan:

  • Gebaseerd op toestemming (AVG artikel 6 lid 1-a); of
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (AVG artikel 6 lid 1-b).

Persoonsgegevens en derden 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken/verkopen. Als uw gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld dan zal dit uitsluitend geschieden: 

  • Ter uitvoering van een overeenkomst (levering diensten en/of producten). Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Van Dinther waarborgt dat persoonsgegevens, die zij zelf beheert of laat verwerken door een derde, op een voldoende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd;
  • Ter uitvoering van een wettelijk verplichting aan daartoe bevoegd gezag.

De werknemers van Van Dinther en door haar ingeschakelde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te respecteren en de relevante wetgeving na te leven. 

Uw rechten 

Onderstaande rechten zijn van toepassing op een directe relatie tussen betrokkene (datasubject) en Van Dinther.  

Wij zullen nooit informatie over persoonsgegevens verstrekken, rectificeren, muteren of verwijderen van dossiers die onze klanten in de hoedanigheid van gegevensverantwoordelijken bij ons laten beheren/digitaliseren. Hiervoor zullen we u altijd doorverwijzen naar deze gegevensverantwoordelijke. 

Recht op inzage 
Het recht op inzage houdt in dat wij u op verzoek laten weten welke persoonsgegevens we van u verwerken. 

Recht op rectificatie 
Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn wij deze op uw verzoek zullen corrigeren. Overigens kunt u deze wijziging al zelf doorvoeren via onze zelfservice in de nieuwsbrieven, mocht u deze ontvangen. 

Recht op verwijdering 
Alhoewel we niet meer persoonsgegevens noteren dan noodzakelijk voor het doel, heeft u bij intrekking van toestemming, recht op verwijdering.  

Recht op beperking van de gegevens 
Dit recht houdt in dat wanneer wij, gezien het doel van de verwerking, toch te veel, of niet ter zake doende persoonsgegevens verwerken en u de gegevens zelf niet kunt verwijderen, u ons kunt verzoeken deze te wissen. 

Recht van overdraagbaarheid 
Daar waar van toepassing en mogelijk zullen wij uw gegevens – op uw verzoek - naar een derde overdragen op een dan af te spreken beveiligde wijze naar de door u opgegeven ontvanger(s). 

Recht van bezwaar 
Tegen alle verwerkingen kunt u bezwaar indienen. Deze bezwaren worden vervolgens binnen/conform de wettelijke termijn afgehandeld en aan u teruggekoppeld. 

Recht uitsluiting van geautomatiseerde besluitvorming 
Dit is voor Van Dinther niet van toepassing. Van Dinther heeft geen activiteiten van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. 

Cookies beleid 

Van Dinther kan bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. Van Dinther zet deze technologieën in om de klantervaring te verbeteren en advertenties te kunnen personaliseren. 

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website een bepaalde advertentie te vaak ziet, of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt getoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser. Op de website van de Consumentenbond vindt u uitleg over het verwijderen van cookies. 

Van Dinther maakt gebruikt van “first-party cookies” welke Van Dinther zelf plaatst en “third-party cookies” welke derde partijen op onze website plaatsen. Sommige cookies zijn technisch van aard. Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de diensten van Van Dinther. Dit zijn de zogenaamde “functionele cookies”. Daarnaast maakt Van Dinther gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. 

Van Dinther maakt soms gebruik van “tracking cookies”. Deze worden door een derde partij geplaatst. Deze partij voert ook de zogenaamde tracking uit. 

 

AfzenderTypeReden
Google Analytics Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website 
Google Tag Manager Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website 
Google Ads Analytisch Registreert of er doelen worden gehaald door Google Ads 
Hotjar Analytisch Registreert van iedere bezoeker kenmerken over het gebruik van de website 
Smartsupp Chat Functioneel Voor het gebruik van de chatfunctie worden Smartsupp cookies geplaatst 
Van Dinther Functioneel Bijhouden van persoonlijke voorkeuren & instellingen 
YouTube Tracking Voor het afspelen van YouTube video’s plaatst YouTube een tracking code 
DoubleClick Tracking Om relevante advertenties te tonen, wordt gebruik gemaakt van een deze tracking cookie 
Google Ads Tracking Om relevante advertenties te tonen, wordt gebruik gemaakt van een Google tracking cookie 

 

Vragen/opmerkingen/klachten 

Voor de hierboven genoemde rechten, vragen en klachten omtrent de Privacy notice van Van Dinther, kunt u een e-mail sturen naar onze Privacy Officer via privacy-officer@archive-it.nl, deze is ook bereikbaar via telefoonnummer +31 77 750 11 00. 

Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren. We zullen u laten weten als er eventuele consequenties zijn van het voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld dat we de dienst niet meer kunnen leveren conform afspraken). 

Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om uw verzoek te weigeren zullen we u die redenen gemotiveerd in onze reactie laten weten. 

Tot slot berichten wij dat, mocht u van mening zijn dat wij door onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen, we dat graag vernemen. We proberen dan samen met u een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan uw bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kunt u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Functionaris Gegevensbescherming 

Wilt u rechtstreeks contact met onze Functionaris Gegevensbescherming de heer Drs. A. (Alex) E. Klaassen RE CIPP/E CIPM, dan kan dat via een e-mail aan alex.klaassen@newdayriskservices.nl. Alex Klaassen is Managing Partner bij NewDay IT Risk & Assurance Services. Alex is namens Van Dinther ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer FG014940. 

Neem contact met ons op