Bewaar- en vernietigingstermijnen

Privacy is een belangrijk thema, al helemaal binnen de corporatie sector. Het is dan ook niet vreemd dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven is geroepen om de privacy van burgers te beschermen. Een van de belangrijkste eisen die voortvloeit uit de AVG-wetgeving is dat persoonsgegevens niet oneindig bewaard mogen worden. Het is van essentieel belang dat organisaties zich houden aan deze wetgeving, omdat de gevolgen van het niet naleven ervan ernstig kunnen zijn.

Voldoen aan wetten en regels

Naast de AVG-wetgeving zijn er ook andere wetten en regels die voorschrijven dat documenten na verloop van tijd vernietigd moeten worden, óf juist lang bewaard moeten blijven.

Gelukkig biedt E-Content 365 een oplossing voor deze problematiek. E-Content 365 maakt het mogelijk om bewaar- en vernietigingstermijnen in te stellen voor jouw documenten. Dit betekent dat documenten automatisch vernietigd worden zodra de bewaartermijn verlopen is. Op deze manier levert E-Content 365 een belangrijke bijdrage aan het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Wij bieden ondersteuning

Bij Van Dinther begrijpen we dat het implementeren van een systeem voor het bewaren en vernietigen van documenten een complex proces kan zijn. Daarom bieden wij ondersteuning bij het inrichten van dit proces. Samen met jou richten wij het proces in met verschillende controlemomenten en schriftelijke vastlegging van gedane acties. Zo helpen wij jouw organisatie met compliant te zijn én te blijven.

Wilt u ook compliant zijn en blijven?

Het opzetten van een systeem dat op de juiste manier de bewaar- en vernietigingstermijnen van jouw documenten hanteert is niet eenvoudig. Maar wel enorm belangrijk. Vul het onderstaande contactformulier in en dan gaan we graag het gesprek aan om te kijken hoe wij je hiermee kunnen ondersteunen.

Neem contact met ons op