Anonimiseren van data met de AIDA AVG-scanner

Van Dinther ontzorgt samen met Azami woningcorporaties met het anonimiseren van hun data. Woningcorporaties gebruiken digitale archieven om gegevens met en over hun klanten op te slaan. Deze digitale archieven bevatten daardoor vaak veel specifieke persoonsgegevens zoals BSN-nummers, kopie-paspoorten, rijbewijzen, inkomensgegevens, verwijzingen naar religie, gezondheid, etc.

De Autoriteit Persoonsgegevens eist via de AVG-wetgeving van 2018 dat organisaties de privacy van klanten zo goed mogelijk beschermen, onder andere door alleen voor de overeenkomst essentiële persoonsinformatie te bewaren. Niet-essentiële persoonsinformatie dient te worden vernietigd. Dit concept heet ook wel data-minimalisatie. Van Dinther kan u hierbij helpen, door gebruik te maken van de AIDA AVG-scanner van Azami BV.

AIDA staat voor: Artificial Intelligence Detection Algorithm. AIDA is een set van algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie en machine-learning om AVG gevoelige data te identificeren en verwijderen. In de afgelopen 4 jaar is er met de AIDA software bij 15 woningcorporaties een schoning van hun digitale archief uitgevoerd. Op projectbasis en tegen een fixed-fee (te betalen na afloop!) kunnen wij miljoenen documenten door de AVG scanner halen, identificeren waar AVG gevoelig materiaal staat, en de afgesproken schoningsacties uitvoeren van niet-essentiële persoonsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld het weglakken zijn van BSN nummers, inkomensverklaringen, paspoort-scans, woorden die duiden op religie, medische gegevens, strafverleden, sexuele geaardheid, urgentieverklaringen, politieke voorkeur, etc. Het AIDA algoritme kan via een API beschikbaar gemaakt worden in uw eigen systeem, u heeft de identificatie en schoning dan volledig in eigen hand.

Van Dinther betrekt klanten actief bij de projecten. Via iteratieve sprints worden er resultaten getoond en indien gewenst worden zoekresultaten aangepast voor verdere analyses zodat organisatie-afhankelijke acties kunnen worden uitgevoerd.

De volgende klanten van Van Dinther maken al gebruik van de AIDA software: