Met Print en Capture kunnen documenten vanuit andere systemen automatisch gearchiveerd worden in E‑Content. Op basis van vooraf geconfigureerde instellingen worden (bulk) brieven op de juiste locatie met de juiste metadata opgeslagen. Bulkbrieven worden uiteraard individueel per geadresseerde opgeslagen.

Naast automatische archivering zijn er meer voordelen. Met de software kunnen ook eenvoudig mailingen gegenereerd worden die, afhankelijk van het gewenste communicatiekanaal, geprint of per e-mail verzonden worden. Toevoeging van een standaard huisstijl is hierbij een mogelijkheid.