Maatregelen Van Dinther m.b.t. Coronavirus

Gezien de ontwikkeling van het COVID-19 (Corona) Virus zal Van Dinther uitgebreide maatregelen nemen die zijn aangekondigd door onze regering en het RIVM. Dit doen wij om eventuele verspreiding van het virus te verkleinen en de continuïteit te waarborgen van onze dienstverlening en organisatie. Tot nader order werken wij vanuit huis.

 Fysieke bijeenkomsten worden tijdelijk vervangen door digitale afspraken met behulp van Teams/Skype. Onze supportmedewerkers staan onze klanten te woord zoals u gewend bent. Ook implementatiewerkzaamheden gaan zoveel mogelijk door en dit stemmen wij af met de klant.

Zoals jullie gewend zijn kunnen jullie onze (digitale) dienstverlening verwachten, alleen vanaf een andere locatie.