Het belang van Systeem- en Netwerkbeheer:

De continuïteit van een bedrijf is in toenemende mate afhankelijk van het computernetwerk. Een garantie voor een optimale beschikbaarheid is daarom belangrijk. Om deze beschikbaarheid te realiseren is het noodzakelijk dat er regelmatig preventieve onderhoudswerkzaamheden verricht worden. Ook wanneer binnen uw organisatie een beheerder aanwezig is, is het handig om regelmatig een onafhankelijke organisatie naar uw netwerk te laten kijken. Onze engineers kunnen bogen op een ruime ervaring met netwerkbeheer en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat houden deze netwerkbeheer werkzaamheden in?

Het zijn werkzaamheden van zowel organisatorische- als van technische aard. Van organisatorische aard zijn wijzigingen in het computernetwerk als gevolg van veranderingen in uw organisatie. De werkzaamheden van technische aard hebben betrekking op de betrouwbaarheid van het netwerk.

Enkele punten waar wij aandacht aan schenken:

  • Uitvoeren van preventief onderhoud;
  • Beveiliging van uw ICT infrastructuur;
  • Actieve monitoring;
  • Administratie;
  • Informatievoorziening.

Uw voordeel

Regelmatig netwerkbeheer geeft u de zekerheid van een goed onderhoudbaar, betrouwbaar en beveiligd computernetwerk. Aansluitend op uw organisatie een doorlopend aangepast aan de laatste stand der techniek. Het resultaat is een optimale beschikbaarheid van uw netwerk.

Uw investering

Aan de hand van de complexiteit van het computernetwerk en de te verrichten werkzaamheden wordt de bezoekfrequentie vastgesteld. De prijs van Netwerkbeheer hangt samen met deze frequentie en de looptijd van de overeenkomst. Uiteraard wordt dit in overleg met u bepaald.