e-content-integratie-kleinDe integratiemodule is de module die gegevensuitwisseling met andere applicaties in uw landschap mogelijk maakt. De integratiemodule bevat een standaard set aan webservices die beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van koppelingen met bijvoorbeeld Primaire applicaties, huurdersportalen, projectportalen en klant contact systemen. Met veel leveranciers die acties zijn binnen de branche woningcorporaties hebben wij meerdere malen succesvol koppelingen gerealiseerd. Dit zijn niet alleen leveranciers van primaire systemen, maar ook leveranciers van Enterprise Service Bus (ESB) oplossingen.

Bijvoorbeeld voor de integratie met uw bronsysteem zorgt de E-Content integratiemodule ervoor dat alle brongegevens actueel beschikbaar zijn binnen de E-Content ECM-oplossing. Hierdoor kunt u onder andere brongegevens als kenmerk toewijzen aan documenten die u opslaat. E-Content maakt standaard gebruik van de volgende koppelingsvormen:

Indexeerkoppeling

Voor het onderbrengen van brongegevens in E-Content. Deze brongegevens worden als metadata gebruikt tijdens het indexeren van documenten in E-Content. Denk hierbij aan gegevens zoals huurcontracten, klanten, eenheden, leveranciers, etc.

Hotkeys

Met hotkeys is het mogelijk om vanuit externe applicaties direct de documenten te vinden in E-Content. Denk hierbij aan een hotkey op een huurderskaart in uw primair systeem waarmee u direct de bijbehorende documenten kunt opvragen. Met onze hotkey koppeling is het zelfs mogelijk om een filtering toe te passen. Zo kunt u bijvoorbeeld een hotkey inregelen waarmee u bijvoorbeeld direct een huurcontract of factuur kunt openen.

Spooling

Brieven die vanuit externe applicaties gegenereerd worden, kunnen met spooling direct gearchiveerd worden in E-Content. Dit betekent dat deze brieven automatisch terecht komen op de juiste locatie en worden opgeslagen met de juiste kenmerken (metadata).

Stuurcodes

Met behulp van stuurcodes in sjablonen van externe applicaties kunt u ervoor zorgen dat bepaalde kenmerken vooraf gedefinieerd zijn bij het archiveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurdersbrief die vanuit uw primaire systeem wordt gegenereerd. Als de gebruiker die brief archiveert in E-Content is dankzij de stuurcode al bekend waar de brief wordt opgeslagen en worden  gegevens zoals bijvoorbeeld de bijbehorende klant, eenheid en het onderwerp automatisch vooraf al ingevuld.

Web koppeling

Met onze webservices voor portalen is het mogelijk om documenten uit E-Content te presenteren op een klantportaal. U stelt zelf in welke documenten u extern wil presenteren. Een andere webservice die wij bieden is om documenten vanuit een klantportaal automatisch te archiveren in E-Content.

Factuurherkenning

Voor het aanleveren van factuurgegevens aan uw primaire systeem en het opslaan van facturen in E-Content. De juiste factuurgegevens worden hierbij automatisch aan de factuur gekoppeld in E-Content.