Hezelaer Energy – Migratie naar Office 365

Hezelaer is een team van energievernieuwers, gespecialiseerd in de zakelijke markt. Omdat de huidige server aan vervanging toe was en de wens bestond om data via de cloud overal beschikbaar te maken is er gekozen om over te stappen naar Office 365. Onder begeleiding van van Dinther is alle data overgezet in een nieuw ingerichte, digitale werkomgeving en zijn alle medewerkers getraind in de nieuwe manier van werken.

Hezelaer is een team van energievernieuwers, gespecialiseerd in de zakelijke markt. Met hun technische achtergrond en fascinatie voor technologie kijken zij anders naar het veranderende energielandschap. Zij gebruiken de kennis en ervaring om data te analyseren en strategische keuzes voor de toekomst te maken. Bovendien staan zij betreft energielevering voor 100% duurzaam opgewekte energie.

Voorheen had Hezelaer alle informatie opgeslagen op een lokale server. Maar omdat de server aan vervanging toe was en de wens bestond om overal toegang te hebben tot informatie, hebben zij gekozen om over te stappen naar de cloud met Office 365. Om het overstappen naar de cloud zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de migratie naar Office 365 opgedeeld in verschillende onderdelen. Op deze manier ervaren de gebruikers zo min mogelijk hinder van de migratiewerkzaamheden.

Allereerst is de Office 365 omgeving aangemaakt waarbij alle gebruikers worden opgevoerd en de gewenste instellingen worden geconfigureerd. Nadat de Office 365 omgeving is aangemaakt is als eerste de exchange e-mail gemigreerd naar Exchange Online. Vervolgens zijn alle data van de lokale server overgezet naar SharePoint, onderdeel van Office 365 voor de opslag van gegevens en documenten. Bij Hezelaer is er voor gekozen om SharePoint in te richten op basis van de teams binnen de organisatie, zodat binnen deze teams efficient kan worden samengewerkt.

Omdat Office 365 een andere werkwijze vereist dan gebruikers zijn gewend, hebben alle gebruikers een instructie verkregen over de nieuwe ‘werkomgeving’. Het doel van de instructie is dat gebruikers bekend raken met de nieuwe omgeving en wat de verdere mogelijkheden zijn. Naast een instructie kregen de eindgebruikers ook nazorg, waarbij zij begeleiding ‘on-the-job’ kregen.