Stichting Leergeld bedankt Van Dinther.

Sinds 2016 lopen er afspraken tussen Han van Dinther en Stichting Leergeld over support, advies en onderhoud van het ICT landschap. De toezegging behelst kosteloze ondersteuning voor de ICT van de Stichting.

Stichting Leergeld maakt zich dagelijks sterk voor kinderen tussen 4 en 18 jaar die opgroeien in minima-gezinnen zodat zij kunnen deelnemen aan een schoolreisje of een sportclub. Ook wordt sportkleding, een notebook computer of een fiets vergoed.

Gerry van Dongen, algemeen co√∂rdinator van St. Leergeld: “Wij willen Van Dinther hartelijk danken voor de wijze waarop zij bij Stichting Leergeld al jaren invulling geven aan het begrip: maatschappelijk betrokken ondernemen.”

Wilt u meer informatie over Stichting Leergeld? Klik dan hier om de website te openen.