Gebruikersbijeenkomsten

Zeer geslaagde gebruikersbijeenkomst

Trivire gebruikersbijeenkomst

We kijken terug op een zeer geslaagde gebruikersdag, waarbij veel E‑Contentgebruikers en -beheerders aanwezig waren.  Tijdens deze dag hebben zij uitgebreid gesproken over hun ervaring met E-Content.

De dag begon met een presentatie van Trivire over het project DMS 2.0. De huidige E-Content inrichting van Trivire is niet meer in lijn met de processen en wordt door de gebruikers als te complex ervaren. Daarom zal er een herinrichting plaatsvinden, zodat de inrichting van E-Content beter aansluit op de processen van Trivire. Niet alleen worden er aanpassingen gedaan aan de inrichting van E-Content, maar ook gaat Trivire gebruik maken van de dossierfunctionaliteit binnen E-Content. Door deze aanpassingen zal de onderlinge samenwerking verbeteren, de vindbaarheid van documenten worden verhoogd en zullen medewerkers van Trivire meer gebruikersgemak ervaren.

Na de presentatie werd de eerste themasessie  gehouden. Het thema van deze interactieve sessie was ‘E-Content als werkomgeving’.  Door middel van stellingen over het thema konden gebruikers hierover discussiëren. Tijdens deze sessie hebben de deelnemers veel kennis en ervaringen met elkaar gedeeld over dit lastige thema Het blijkt dat geen van de deelnemers één pasklare oplossing heeft, maar dat met verschillende methodes per afdeling en hulp van de techniek ver gekomen kan worden. Bovenal is de motivatie van de eindgebruiker belangrijk; die moet inzien wat het belang van archiveren is en dit verwerken in zijn dagelijkse routine.

Op het middagprogramma stond een tweede thema sessie op de agenda. In de middag was het thema Kwaliteit op orde houden en E-Content in de spotlight bij eindgebruikers houden. Voor deze themasessies werden de deelnemers opgedeeld in vier groepen. Iedere groep moest een casus uitwerken tot een stappenplan. Het uitwerken van deze casussen hebben voor zowel de deelnemers als Van Dinther veel nieuwe inzichten opgeleverd, juist door een bekend probleem van een andere kant, door een collega corporatie, belicht te zien.

Na de groepsopdracht konden de deelnemers uitrusten en hebben zij een demonstratie gekregen van de laatste E-Content update. Zo werden onder andere  enkele nieuwe functionaliteiten getoond:

  • Na het verwijderen van documenten dat automatisch de gekoppelde taken worden verwijderd
  • Het behouden van de titel bij bulkimport van documenten
  • Downloaden van onderliggende Word-versie van een definitief gemaakt Pdf-bestand

Daarnaast hebben de deelnemers al een sneak preview gekregen van de E-Content Office 365 versie. Dit is een nieuwe versie van E-Content om het maximale uit Office 365 te halen met brede ondersteuning voor verschillende platforms. Tijdens CorporatieGids Live zal Van Dinther meer tonen van deze nieuwe oplossing gebaseerd op Office 365.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Via deze weg willen wij ook nogmaals alle klanten bedanken voor hun actieve deelname en waardevolle inbreng die zij hebben geleverd. Ook gaat onze dank natuurlijk uit naar Trivire voor het beschikbaar stellen van de locatie, de catering en de interessante presentatie tijdens de bijeenkomst.

Wij zien iedereen graag terug op de volgende E-Content gebruikersbijeenkomst die georganiseerd gaat worden op locatie van Intermaris te Hoorn

Mitros Gebruikersbijeenkomst 

Een terugblik naar de gebruikersbijeenkomst van donderdag 18 februari 2016 op locec%20gebruikersverenigingecm2atie van Mitros. Een dag waarop uitgebreid kennis en ervaringen zijn gedeeld door E-Content-gebruikers. Ook veel nieuwe inzichten zijn tijdens de gebruikersbijeenkomst verkregen. Een dag die zeker meerdere keren per jaar georganiseerd gaat worden.

Voor Van Dinther betekent de gebruikersbijeenkomst een nauwere samenwerking met onze klanten. We willen ze meer inzicht geven in de ontwikkelingen vanuit Van Dinther, terwijl wij daar tegenover beter inzicht krijgen op het gebied van wensen in de vorm van nieuwe functionaliteiten.

gebruikersbijeenkomst3Om ook onderling te leren van de ervaringen wordt in de ochtend door Bart de Vos van Mitros de E-Content ECM-omgeving van Mitros gedemonstreerd en wordt een toelichting gegeven over het project ‘Allemaal Digitaal’ waarin de implementatie van E-Content van Van Dinther een belangrijke rol heeft gehad.

Op de agenda van het middagprogramma staat onder andere het toelichten van nieuwe E-Content functionaliteiten en de daarbij behorende  toekomstige ontwikkelingen. Dennis Hendriks (Van Dinther) vertelt over de roadmap en de nieuwe E-Content DocuSign  module waarmee documenten in E-Content doorgestuurd kunnen worden naar e-mailadressen van externen ter digitale ondertekening. Aansluitend hierop vindt een brainstorm sessie plaats waarin klanten kunnen meedenken over functionaliteiten die zij graag nog willen terugzien in nieuwe releases van de software. Voordeel van het gezamenlijk bespreken is dat klanten nu ook direct onderling kunnen afstemmen wat voor iedereen een optimale oplossing is.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag. Via deze weg willen wij ook nogmaals alle klanten bedanken voor hun aanwezigheid engebruikersbijeenkomst1 voor de waardevolle inbreng die zij hebben geleverd. Ook gaat onze dank natuurlijk uit naar Mitros voor het beschikbaar stellen van de locatie, de catering, het voorzitten van de bijeenkomst en voor het fantastische verhaal.

Wij zien iedereen graag terug op de volgende E‑Content gebruikersbijeenkomst die georganiseerd gaat worden op locatie van Trivire te Dordrecht