logo-e-content-transparantE-Content basis ECM vormt het fundament van onze oplossingen. In dit op Microsoft SharePoint gebaseerde ECMS zitten namelijk de basiscomponenten voor het archiveren, verwerken en ontsluiten van content.

Doordat E-Content ontwikkeld is op het Microsoft SharePoint platform, is het volledig web gebaseerd. Dit biedt mogelijkheden voor ‘Het nieuwe werken’. U kunt namelijk altijd beschikken over uw documenten, zolang u maar beschikt over een internetaansluiting en een webbrowser.

Softwareoplossingen dienen ondersteunend te zijn aan de processen. Om die reden richten we E-Content vanuit de procesgedachte in. Hierdoor wordt het voor medewerkers eenvoudiger om E-Content te gebruiken voor het opslaan en terugvinden van documenten. Documenten worden binnen E-Content namelijk niet in traditionele archiefkasten opgeslagen, maar juist in procesbibliotheken. Aan die documenten worden vervolgens kenmerken toegekend zodat documenten later eenvoudig teruggevonden kunnen worden. Denk hierbij aan kenmerken (in E-Content entiteiten) zoals: huurovereenkomsten, eenheden, leveranciers, vastgoedprojecten en organisatie projecten. Welke kenmerken toegekend worden is echter afhankelijk van het proces waarbij het document hoort. Zo ontstaat per proces een overzichtelijk set aan mogelijkheden.

Naast basis E-Content hebben we verschillende oplossingen waarmee we E-Content uitbreiden. In onderstaand overzicht worden deze schematisch weergegeven. Deze oplossingen worden in de volgende hoofdstukken ook nog apart toegelicht.