Area: “Het nieuwe E-Content 365”

Onlangs ondertekenden we een nieuwe samenwerking voor de komende jaren met Area voor het gebruik van E-Content 365. Hiermee verlengen we ons partnerschap!

De adoptie van Microsoft 365 is binnen Area al in een ver gevorderd stadium. Dit schept de juiste condities om E-Content 365 met al zijn functionaliteiten en integraties binnen het platform uit te rollen. Area wil binnen afzienbare tijd alle primaire applicaties (ERP, DMS en Klant-portaal) verplaatsen naar de Cloud. E-Content 365 is hierin een eerste stap.