2020 Workflow upgrade

De E-Content workflowmodule is verbeterd en versimpeld.